ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA
VĒRTĒŠANA UN KONSULTĀCIJAS
KOMERCĪPAŠUMU PIEDĀVĀJUMI
Projektēšanas uzraudzība un koordinācija
 • Projektēšanas grafiks
 • Arhitektūras un inženierdaļu uzraudzība
 • Projektēšanas programmas un grafika izpildes kontrole
Būvniecības ģenerāluzņēmēja izvēle
 • Līguma dokumentācijas sagatavošana atbilstoši FIDIC vai YSE
 • Budžeta sagatavošana un izvērtēšana
 • Būvniecības Konkursa rīkošana
 • Būvniecības līguma sagatavošana
Projekta vadība un būvlaukuma uzraudzība celtniecības stadijā
 • Būvlaukuma uzraudzība atbilstoši LR pieņemtajiem būvnormatīviem
 • Vispārceltniecisko un inženierdaļu būvuzraudzība
 • Sanāksmju organizēšana
 • Būvniecības izmaksu uzraudzība
 • Periodisku atskaišu gatavošana
 • Darbu pieņemšana, defektu aktu sastādīšana
 • Finansiālā kopsavilkuma sastādīšana
Objekta celtniecības garantijas laika uzraudzība