ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA
VĒRTĒŠANA UN KONSULTĀCIJAS
KOMERCĪPAŠUMU PIEDĀVĀJUMI
Mārketinga vides analīze

Reklāmas un sabiedrisko attiecību plāns

Vizuālā identitāte (nosaukums, logo, grafiskais stils, mājas lapas izstrāde)

Projekta prezentācijas un materiāli

Publikācijas masu medijos