ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA
VĒRTĒŠANA UN KONSULTĀCIJAS
KOMERCĪPAŠUMU PIEDĀVĀJUMI

Situācijas izvērtēšana

Optimāls izmantošanas modelis


Naudas plūsmas prognozes

  • Nākotnes ieņēmumi/izdevumi
  • Tagadnes vērtības noteikšana

Rentabilitātes novērtēšana

  • Investīciju atmaksas periodu noteikšana
  • Kapitālu atdeves koeficientu aprēķināšana

Piesaistāmā kapitāla strukturēšana

  • Finansējuma apjoma noteikšana
  • Pašu kapitāla apjoma noteikšana
  • Kredīta nosacījumu formulēšana