ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA
VĒRTĒŠANA UN KONSULTĀCIJAS
KOMERCĪPAŠUMU PIEDĀVĀJUMI

Īpašumu pārvaldība

Piedāvājam Īpašumu pārvaldi attiecībā uz juridisko personu un fizisko personu īpašumā vai valdījumā esošu nekustamo īpašumu, kā arī biznesa aktīviem, kas saistīti ar komercīpašumu segmentu. Pārvaldība attiecināma uz kapitāla daļām, vērtspapīriem, dažādām lietu un saistību, vai lietošanas tiesībām, kā arī iekārtām, tehnoloģijām un intelektuālo īpašumu, kas nodrošina tagadnes, vai nākotnes ieņēmumus aktīvu īpašniekam, vai valdītājam.

Mūsu mērķis ir nodrošināt maksimālu ieņēmumu gūšanu, izvērtējot attiecīgā aktīva stāvokli, esošo tirgus situāciju un nākotnes perspektīves, kā arī izstrādāt ilgtermiņa programmu, kas nodrošina vertības saglabāšanu un pieaugumu ilgtermiņā.

Pārvaldības process – sākot ar labākās izmantošanas metodes noteikšanu un beidzot ar regulāru ieņēmumu nodrošināšanu aktīvu īpašniekam.

Pārvaldības procesa standarta risinājumi:

  • Aktīvu izmantošanas izvērtēšana un rekomendācijas
  • Nomnieku un citu ieņēmumu avotu piesaiste
  • Nomas vai citu ieņēmumu līgumu un dokumentācijas izstrāde, un procesa virzība
  • Apsaimniekošanas vai tehniskās uzturēšanas pakalpojumu piemeklēšana un procesa kontrole
  • Visu līgumu un dokumentācijas uzraudzība saistībā ar attiecīgo aktīvu uzturēšanu
  • Ieņēmumu/izdevumu uzraudzība un maksājumu veikšana
  • Klienta ieņēmumu nodrošināšana